למידע נוסף והרשמה:  04-8295381

רפואה לשיכוך כאב -נאמני כאב א'

מנהל אקדמי: ד"ר סיימון וולפסון

מרכז אקדמי: ד"ר יונתן קנט

רקע: תכנית הכשרה המבוססת על הקניית ידע בסיסי ומתקדם בנושאים רפואיים  וסיעודיים  הקשורים לרפואה לשיכוך כאב. במסגרת הקורס יילמדו נושאים עיונים לצד הוראה מעשית בטכניקות לטיפול בבעיות כאב שכיחות ובמיוחד, כאב על רקע שריר ושלד, כאב עצבי, כאב על רקע מחלות מפרקים וכאב סרטני.

 

מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי ומתקדם בנושאים רפואיים הקשורים לאבחון וטיפול בחולים הסובלים כאב חד וכרוני.

קהל היעד: רופאי משפחה, רופאים העוסקים ברפואת כאב, רופאים מרדימים, אורתופדים ואחיות מתאמות ונאמנות כאב.

מרצים: מרצים מהפקולטה לרפואה, ביניהם: ד"ר סיימון וולפסון, ד"ר יונתן קנט, ד"ר אלה שיפרין, פרופ' אילון אייזנברג, ד"ר רימה גלר, ד"ר נגב בר,  ד"ר בר סלע, ד"ר איל בן-בסט, ד"ר יעל אוריון, ד"ר בקי חרש,  ד"ר גלב סלובודין , מר אנוש שביט, מר ארי פופלינגר, גב' נטע בן ארי, מר ירון קוניגסברג.

מסגרת הלימודים: הקורס הינו בהיקף של 120 שעות אקדמאיות. 62 שעות עיוניות ועוד 26 שעות מעבדה קלינית, 32 שעות מעשיות בכאב מיופסציאלי ורפואה פיזיקאלית. בנוסף, יידרשו המשתתפים למלא אחר חובות הקורס*: הגשת תרגילי בית ודיוני מקרים, בחנים ומבחן מסכם.

 

מתכונת הלימודים:  20 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות, הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים בימי רביעי בין השעות 15:00-20:00. (בששה המפגשים הראשונים הלימודים יחלו בשעה 15:30 ויסתיימו בשעה 20:30) החל מהמפגש השביעי בשעות 15:00-16:30 תיערך "מעבדה קלינית" בה יוצגו וינותחו מקרים מן הקהילה. ללומדים יתאפשר להביא לבדיקה ולדיון מטופלים שלהם הסובלים מכאב.

 

מקום הלימוד: המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה.

 

זכאות לתעודה: לעומדים בחובות הקורס* ובחובת נוכחות של 75%  תוענק  בוגר "נאמן כאב" מטעם היחידה ללימודי המשך ברפואה, הטכניון.

**אין בתעודה זו כל הכשר מטעם משרד בריאות לעסוק ברפואת כאב.

 

מועד פתיחה: 18 לאוקטובר 2017

 

לפרטים נוספים:

ביאנה קיפניס – מנהלת ביה"ס ללימודי המשך ברפואה

 kbiana@technion.ac.il | טלפקס : 04-8295381

 

מידע נוסף וטפסים לרישום:

דף מידע וטופס הרשמה
תכנית הקורס