למידע נוסף והרשמה:   04-8295381

הערכת נכות רפואית

יועץ אקדמי:  פרופ' אהוד גולדהמר

רכז אקדמי: ד"ר עודד שראל

 

רקע ומטרות הקורס:

הכרה והבנה של תורת הערכת הנכות הרפואית במוסדות הביטוח הרפואי, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הביטוחים הפרטיים ותרגום מעשי של נכות זו למימד של פיצוי כספי ואחר. הכרת היבטים אקטואריים ותעסוקתיים רלוונטיים (הערכת נכות רפואית, יכולת תפקוד והשתכרות, כימות הנכות לפיצוי/שיפוי כספי ו/או שווה ערך כספי).

 התכנית מוכרת להכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי, התשע"א 2011.

 

קהל יעד:

רופאים בוועדות רפואיות (הביטוח הלאומי, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד האוצר), יועצי בתי משפט, כותבי חוות דעת רפואיות, מומחי ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, צוות סיעודי, עובדים סוציאליים, עורכי דין, חתמים רפואיים בחברות ביטוח.

 

נושאי הלימוד:

 • רקע היסטורי ומושגי ייסוד של נושא הערכת נכות רפואית, תפקוד, אי כושר עבודה וביטוחים סוציאליים. 
 • גישת ה – BAREMA האירופית והנחיות ה AMA האמריקאי בהערכת נכויות והזכות לפיצוי.                                                                                                                              
 • נקודות היסוד בהערכת נכות רפואית, תפקוד ואי כושר עבודה.
 • ועדות רפואיות של דרג ראשון ושני, במסלולי נכות כללית ונפגעי עבודה, ילד נכה, ניידות, איבה, סיעוד וכו.
 • ועדות רפואיות במסגרת הביטוח הלאומי לעומת ועדות רפואיות במסגרת משרד הבטחון.
 • הערכת הנכות רפואית תוך התייחסות לסוגיות מיוחדות, איברים זוגיים, נכות נפשית וכו.
 • מחלות מקצוע, הערכת אובדן יכולת השתכרות.         
 • הערכת הנכות, אי כושר עבודה ופיצוי כספי בקבוצות עובדים עם מאפייני מקצוע ייחודיים (ספורטאים מקצוענים, תחרותיים, אמנים בתחומים ייחודיים).
 • הבסיס המשפטי של וועדות הרפואיות, אתיקה וניגוד עניינים בוועדות הרפואיות.
 • סוגיות משפטיות (סוגיות אתיות, ועדות ערר, בית דין לעבודה).
 • סוגיות אקטואריות.
 • מעורבות מולטי-דיסציפלינרית בהערכת נכות רפואית, הערכת יכולת תפקודית עכשווית ועתידית. יכולת השתכרות עכשווית ועתידית תוך התייחסות לשיפוי ופיצוי הערכת פוטנציאל שיקום.

 

צוות ההוראה:

צוות ההוראה כולל רופאים בכירים בעלי ניסיון פעולה בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי משרד הביטחון ועוד, שופטים, עורכי דין, אקטוארים.

 

מתכונת הקורס:

 אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 16:30-19:50.

שני סמסטרים 28 מפגשים, סה"כ 112 שעות לימוד (כולל 4 שעות התנסות בדיונים של ביה"ד לעבודה או בוועדות בטוח לאומי/משהב"ט).

 

זכאות לתעודה:

לעומדים בדרישות הקורס (נוכחות 80% +מעבר במבחן מסכם) תוענק תעודת סיום מטעם הטכניון, היחידה ללימודי המשך והפקולטה לרפואה.

 

מקום:

הלימודים יתקיימו בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט , שכ' בת גלים, חיפה (סמוך לתחנת הרכבת). 

טפסים להורדה

דפי מידע וטופס הרשמה