למידע נוסף והרשמה:   04-8295381

דבר המנהלת האקדמית

שלום רב, 

הפקולטה לרפואה אוצרת בתוכה הקף רחב של ידע, יש קהלים רבים הכמהים ללמוד בתחומים אלה, להתפתח מבחינה אישית, ולהרחיב אופקים.

התכנית פותחת חלונות בנושאים רפואיים שונים, הן מהשדה הקליני והן מהשדה המחקרי, במטרה לאפשר ללומדים לקבל מידע עדכני, מעצים ומאתגר מחשבתית, וזאת על ידי מומחים ומובילים בתחומם מסגל הפקולטה לרפואה.

אנו מעודדים בנוסף  פעילות המשקפת שיתוף פעולה עם רופאים וחוקרים מחוץ לישראל, ימי עיון וכנסים.

נמשיך את המאמץ לפתח תכניות ייחודיות לרופאים מתמחים ומומחים, בבתי החולים ובקהילה. במקביל נשאף לפנות לקהל רחב יותר, כולל חברי צוות רפואי שאינם רופאים, ואף לציבור הרחב, ובמטרה להנגיש לו תכנים מורכבים הקשורים לרפואה, וכמובן ובנוסף, לחבר את תושבי חיפה והצפון לטכניון.

בברכה, 

פרופ' ק. סתוית אלון- שלו

מנהלת אקדמית

ביה"ס ללימודי המשך מתקדמים ברפואה